Vaaliteemoja

Lapsiperheiden valinnanvapaus

Lapsiperheet itse tietävät parhaiten oman tilanteensa. Annetaan vanhempien valita sopivin hoitomuoto lapsilleen: päiväkoti, perhepäivähoito, kotihoito tai yksityinen hoitaja. Tehdään kaikki muodot mahdollisiksi mahdollisimman monelle nostamalla kotihoidon kuntalisää ja yksityisen hoidon kuntalisää. 

Yrityksille elinvoimaa

Tarvitaan lisää työpaikkoja Hämeenlinnaan. Menestyvät yritykset tuovat hyvinvointia Hämeenlinnaan: työpaikat ja veroeurot auttavat meitä kaikkia. Autetaan hämeenlinnalaisia yrityksiä menestymään. 

Nuorten mielenterveys ja liikuntapaikat

Moni nuori syrjäytyy tai on yksinäinen. Investoidaan nuoriin palkkaamalla lisää koulukuraattoreita ja tekemällä kaupungin hallinnoimat liikuntapaikat ilmaiseksi nuorille.